www.sl.dk benytter cookies. Hvis du fortsætter dit besøg på www.sl.dk, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.x

Efterlønsbidrag/hvor længe?

Hovedreglen er, at du skal betale til ordningen i mindst 30 år og have været medlem af en a-kasse i mindst 30 år. Og betalingen af efterlønsbidrag skal ske fra den dag, hvor du fylder 30 år. Læs mere om betingelserne neden for.

Så længe skal du betale efterlønsbidrag
Hovedreglen er, at du skal betale efterlønsbidrag i mindst 30 år, have uafbrudt medlemskab af en a-kasse i 30 år og senest begynde at starte indbetalingen af efterlønsbidrag på din 30 års fødselsdag.

Neden for gennemgår vi undtagelserne fra førnævnte hovedregel.

Født 1. januar 1978 eller senere:

  • Så skal du senest begynde at betale til efterlønsordningen på din 30 års fødselsdag.

Født i perioden 1. januar 1976 til og med 31. december 1977:

  • Så har du mulighed for at vente med at begynde at betale til efterlønsordningen på din 32 års fødselsdag.

Født i perioden 1. januar 1959 til og med 31. december 1975:

  • Så er kravet uafbrudt medlemskab af en a-kasse og indbetaling af efterlønsbidrag fra 1. januar 2008 og til mindst det tidspunkt, hvor du når din efterlønsalder.
  • Perioden med medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag skal mindst udgøre 25 år og maksimalt 30 år.

Født før 1. juli 1964:

  • Så skal du have været uafbrudt medlem og betalt efterlønsbidrag siden 1. juli 1999, er det dog tilstrækkeligt, at perioden udgør mindst 20 år inden for de sidste 25 år. Dette gælder kun, hvis du ikke har mulighed for at opfylde betingelsen om mindst 25 år.

Født  i perioden 1. marts 1952 til og med 31. december 1958:

  • Så skal du have været uafbrudt medlem af en a-kasse og have indbetalt efterlønsbidrag fra 1. juli 1999 til mindst det tidspunkt, hvor du når din efterlønsalder. Perioden med medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag skal dog mindst udgøre 20 år inden for de seneste 25 år.
  • Hvis du har indbetalt efterlønsbidrag uafbrudt siden 1. april 1999 er det dog tilstrækkeligt, at din medlemsperiode er mindst 20 år inden for de seneste 25 år.

Er du født før 1. marts 1952:

  • Så er kravet uafbrudt medlemskab af en a-kasse fra 31. marts 1992 til mindst det tidspunkt, hvor du når efterlønsalderen. Medlemsperioden skal dog mindst udgøre 10 år inden for de sidste 15 år. Du skal have indbetalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april 1999.