www.sl.dk benytter cookies. Hvis du fortsætter dit besøg på www.sl.dk, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.x

Løn til nyuddannede pædagoger

Hvad kan du regne med at tjene som nyuddannet socialpædagog? Få et overblik over lønnen

Nyuddannet
Som nyuddannet socialpædagog tjener man i gennemsnit ca. 24.700 kroner pr. måned. Hertil kommer 14% i pension og eventuelle tillæg for arbejde uden for normal arbejdstid. Den præcise løn afhænger af, hvor man er ansat i landet, og af hvilke funktioner, man bestrider i sit arbejde.

 

Grundløn

Pædagogers løn består af en grundløn. Derudover kan der aftales funktions- og kvalifikationsløn og resultatløn.

Grundlønnen - eller begyndelseslønnen - for en nyuddannet socialpædagog i for eksempel i Københavnsområdet er 25.407 kroner (pr. 1. april 2015). Hertil kommer et centralt aftalt funktionstillæg på 1.500 kr. (2000-niveau = hvilket betyder, at der er en mindre procentsats, som der skal reguleres med - og som vil forhøje beløbet lidt). 

Efter 10 års arbejde som pædagog er du som minimum garanteret en løn på 27.352 kroner. Stadig plus funktionstillægget på de 1.500 kr.

Mindstelønninger

Pr. 1. april 2015 gælder følgende mindstelønninger for socialpædagoger:

- Begyndelsesløn: 24.333 - 25.407
- Efter 6 års beskæftigelse: 25.570 - 26.498 
- Efter 10 års beskæftigelse: 27.352 - 28.038 

Til alle beløb kommer 14% i pension og det centralt aftalte funktionstillæg på 1.500 kr. 

Når lønnen angives i intervaller skyldes det, at der er geografiske forskelle på lønnen - højst i hovedstadsområdet - lavest i landkommunerne i provinsen.

Her er tale om mindstelønninger. Der kan lokalt være indgået aftaler om løn på grundlag af særlige kvalifikationer og/eller særlige funktioner. 
  

Ovenstående gælder for det kommunale område. Hvis du vil lave en beregning på det regionale område, så er tallene tilgængelige på www.sl.dk/løn