www.sl.dk benytter cookies. Hvis du fortsætter dit besøg på www.sl.dk, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.x

Uddannelse med dagpenge

Det er begrænset, hvilke former for uddannelse du kan deltage i samtidig med, at du modtager almindelige dagpenge.

Når du er ledig, er det begrænset, hvilke former for uddannelse du kan deltage i og samtidig få dagpenge. Her kan du læse om dine muligheder.

Husk at du altid skal kontakte a-kassen på tlf 7248  6010, inden du begynder på en uddannelse.  Så kan du få afklaret, om du kan begynde på uddannelsen og samtidig få dagpenge.

Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de almindelige krav til rådighed, mens du deltager i uddannelse med dagpenge. Det betyder bl.a., at du skal være aktivt jobsøgende og kunne tage arbejde med dags varsel. Altså skal du være villig til at afbryde uddannelsen, hvis det bliver nødvendigt.

Du kan i nogle tilfælde kombinere de forskellige muligheder for uddannelse. Spørg i a-kassen, hvis du overvejer at deltage i flere typer uddannelse på samme tid.

Ubegrænset uddannelse med dagpenge
Du kan deltage i aftenskoleundervisning uden begrænsning. Det skal være fag, der er hobbybetonede og ikke er kompetencegivende.

Undervisningen kan foregå i dagtimerne, om aftenen eller i weekenden.

Du kan også deltage i nogle typer ugekurser (i op til 2 uger). Det kan fx være et kursus arrangeret af fagforeningen, bestyrelseskursus arrangeret af din boligforening, kvalificerende kurser arrangeret af jobcenteret/anden aktør eller lignende.

Uddannelse under 20 timer om ugen med dagpenge
Hvis en uddannelse ikke giver ret til SU som fuldtidsstudie, kan du deltage op til 20 timer/lektioner om ugen og stadig få dagpenge. Det kan fx være diplomuddannelse, meritpædagog eller private uddannelser (psykoterapeut og lignende).

Hvis uddannelsen er opbygget i moduler, hvor der er pauser imellem de enkelte moduler, skal der være mindst 4 uger imellem modulerne, for at du kan få dagpenge under uddannelsen. Det gælder fx uddannelse til psykoterapeut, hvor man ofte er på uddannelse i flere samlede dage, og derefter har en pause, før man skal på uddannelse igen.

HF enkeltfag under 20 lektioner om ugen med dagpenge
Du kan deltage i HF enkeltfag op til 19 lektioner om ugen og stadig få dagpenge.

Uddannelse højst 6 timer om ugen
Ønsker du at følge et fag på en uddannelse, der giver ret til SU som fuldtidsstudie (fx efter lov om åben uddannelse), gælder følgende regler:

  • Du skal tidligere have gennemført en dimittendberettiget uddannelse (fx pædagoguddannelsen).
  • Uddannelsen skal give dig mulighed for at ajourføre og vedligeholde de faglige kvalifikationer, du allerede har.
  • Uddannelsen må IKKE give dig ret til optag på eller være led i en videregående uddannelse.
  • Du kan kun deltage i uddannelse efter denne regel i starten af din ledighedsperiode.