www.sl.dk benytter cookies. Hvis du fortsætter dit besøg på www.sl.dk, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.x

Vejledning og opkvalificering på dagpenge


Tilbud om uddannelse og kurser under denne ordning, skal i alle tilfælde godkendes af dit Jobcenter.

 

Der skal som udgangspunkt være tale om uddannelse som er rettet direkte mod beskæftigelse. Der kan dog også være tale om enkeltfag på HF, forberedende voksenuddannelse mv.

Du kan højst få 6 ugers uddannelse under de første 6 måneders ledighed. Begrænsningen på de 6 uger gælder ikke, hvis du er under 30 år og du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse – for eksempel en pædagoguddannelse.

Hvis Jobcenteret godkender kurset/uddannelsen udbetaler a-kassen almindelige dagpenge under forløbet.

Regional uddannelsespulje
Jobcenteret kan godkende, at du får et kort erhvervsrettet kursus på et område, hvor der forventes jobåbninger indenfor det næste halve år. Udover at jobcenteret skal godkende det, skal kurset også være optaget på en positivliste for den regionale uddannelsespulje.

Positivlisten gælder frem til 31. marts 2015 for alle regioner. Fra 1. april 2015 vil listerne være forskellige for regionerne.

Hvis Jobcenteret godkender kurset/uddannelsen udbetaler a-kassen almindelige dagpenge under forløbet.