Vejledning og opkvalificering på dagpenge


Tilbud om vejledning og opkvalificering bevilges af jobcenteret. A-kassen udbetaler dagpenge under forløbet.

Der kan være tale om:

  • Korte vejlednings- og afklaringsforløb,

  • Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning, eller

  • Ordinære uddannelsesforløb

Hvis du er under 30 år, kan du ikke få tilbud om ordinære uddannelsesforløb som berettiger til SU medmindre du har opbrugt din ret til SU eller har forsørgerpligt til et hjemmeboende barn.

Hvis du er mellem 30 og 60 år kan du højst få Vejledning og Opkvalificering i seks uger indenfor de første ni måneder af en ledighedsperiode. Hvis du er under 30 år eller fyldt 60 år ligger begrænsningen på de seks uger i de første seks måneder af en ledighedsperiode.

Efter de første seks/ni måneders ledighed er der ingen tidsmæssige begrænsninger i lovgivningen for hvor længe et forløb med Vejledning og Opkvalificering må vare. Det er Jobcenteret der vurderer hvilke tilbud du kan få. Det gør de ud fra hvordan situationen er på arbejdsmarkedet i regionen.

Hvis du er under 30 år, kan du stadig ikke få tilbud om ordinære uddannelsesforløb som berettiger til SU medmindre du har opbrugt din ret til SU eller har forsørgerpligt til et hjemmeboende barn.

Dagpengenes størrelse afhænger af alder og uddannelse:

  • Hvis du er over 25 år får du din individuelle dagpengesats
  • Hvis du er under 25 år og har en dimittenduddannelse får du dimittendsatsen
  • Hvis du er under 25 år og ikke har en dimittenduddannelse får du 50 % af den maksimale dagpengesats