www.sl.dk benytter cookies. Hvis du fortsætter dit besøg på www.sl.dk, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.x
Aktuelt

Vi skal lære af de gode opholdssteder

Pressemeddelelse


10.05.12
Den seneste tids mediebevågenhed på landets opholdssteder for anbragte børn og unge efterlader et fejlagtigt indtryk af, at der er tale om et generelt problem med kvaliteten. ”Der er jo masser af gode og velfungerende opholdssteder. Og dem skal vi lære af. Og skærpe vores krav til rammer og indhold af dem,” siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen

Der har den seneste tid været en del historier i medierne om uacceptable forhold opholdssteder for anbragte børn. Socialpædagogerne er løbende blevet bedt om at forholde sig til sagerne i medierne. Og her har Socialpædagogernes ærinde været det samme:

”Langt de fleste opholdssteder for udsatte børn og unge er jo heldigvis drevet på ordentlig og fagligt forsvarlig vis. Men der er alligevel god grund til, at vi ser på, om organiseringen af det her område er i orden. Vi har blandt andet peget på, at vi mener tilsynet med landets opholdssteder bør flyttes fra kommunerne. Vi mener, de krav, man stiller til et opholdssted for at få en godkendelse skal skærpes. Fx skal der være minimumskrav om andelen af uddannede medarbejdere. Ledelsen skal være socialpædagogfagligt velkvalificeret. Og en godkendelse skal også kræve, at stedets metoder, værdigrundlag og de faglige kvalifikationer blandt personale og ledelse fremgår af Tilbudsportalen,” siger Benny Andersen.

Benny Andersen beklager, at en del af mediernes fremstilling af Socialpædagogernes holdning til opholdssteds-området har været skarpt vinklet og præget af en ensidig fokusering på de brodne kar.

”Når man arbejder med medier skal man have hård hud, for det sker, man bliver fejlciteret eller hårdt vinklet. Og det er sket nogle gange i den seneste tid. Det er beklageligt. Ikke mindst fordi vi har medlemmer, der hver dag året rundt gør et godt stykke socialpædagogisk arbejde på opholdsstederne. Og de bliver også ramt af den slags uretmæssige generaliseringer,” siger Benny Andersen.

 
Kontakt
<strong>Benny Andersen</strong>
Benny Andersen
Forbundsformand
Nørregade 12, 2.th.
9000 Aalborg
Facebook.com/forbundsformand

Tlf. Direkte: 7248 6801
Mobiltlf.: 4055 0982
Privat tlf.: 9835 0413