www.sl.dk benytter cookies. Hvis du fortsætter dit besøg på www.sl.dk, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.x
Aktuelt

Uddannelsesordning for ledige, som mister dagpengeretten

Nyt


28.12.12
Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget et lovforslag, som er målrettet de ledige, som mister retten til dagpenge i perioden fra den 30. december 2012 til den 30. juni 2013.

Loven giver mulighed for op til 26 ugers uddannelse med en særlig uddannelsesydelse. Beløbet er 13.884 kr. pr. måned før skat for forsørgere og 10.413 kr. pr. måned for andre. Perioden med uddannelsesydelse kan, sammenlagt med medlemmets forudgående dagpengeperiode, højst udgøre 4 år.

Ordningen er frivillig. For de medlemmer, som ikke kan finde arbejde og som ikke har ret til kontanthjælp, seniorjob eller efterløn er det en mulighed for at blive opkvalificeret med en form for forsørgelse.

Uddannelser man kan få uddannelsesydelse til:

  1. Ordblindeundervisning og Forberedende Voksenundervisning (FVU)
  2. Almen Voksenuddannelse (AVU)
  3. Hf-enkeltfag
  4. Erhvervsuddannelser
  5. Gymnasiale uddannelser
  6. Gymnasiale suppleringskurser
  7. Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
  8. Kombinerede FVU- og AMU og AVU-forløb
  9. Enkeltfag på erhvervsuddannelse, der tages som en del af en grundlæggende voksenuddannelse.
  10. Videregående voksen- og efteruddannelse, der er udbudt af offentlige institutioner.

Der skal som udgangspunkt være tale om heltidsuddannelse, for eksempel et modul under den pædagogiske diplomuddannelse.

Jobcenter og kommune administrerer ordningen
Det er jobcentret og kommunen, der skal administrere ordningen. Det vil sige, at det er jobcentret der skal vejlede og aftale uddannelsesordningen med den ledige. Det er også kommunen, der skal udbetale uddannelsesydelsen, betale deltagergebyr og eventuelt befordringsgodtgørelse.

Hvad skal man gøre for at få uddannelsesydelsen?
Medlemmer, som opfylder betingelserne skal henvende sig til deres jobcenter senest den dag dagpengeretten udløber. De kan tidligst få uddannelsesydelsen fra den dag de henvender sig. For at få uddannelsesydelsen, skal de i første omgang blot tilkendegive, at de ønsker uddannelse. De 26 uger tæller under alle omstændigheder fra udløbet af dagpengeretten. Medlemmer der mister dagpengeretten den 30. december 2012 eller den 6. januar, kan dog få uddannelsesydelsen i forlængelse af dagpengene, hvis de henvender sig til jobcenteret inden den 11. januar 2013.