www.sl.dk benytter cookies. Hvis du fortsætter dit besøg på www.sl.dk, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.x
Arbejdsmiljø

Hvad kan arbejdsskadeteamet gøre for dig?

I forbundets centrale Arbejdsskadeteam er vi 4 konsulenter og 1 sekretær.

Vi kan rådgive og vejlede dig om din arbejdsskadesag. Vi kan også tilbyde egentlig sagsbehandling i din sag. Hvis du ønsker det, vil du blive bedt om at give forbundet en fuldmagt til at varetage dine interesser overfor Arbejdsskadestyrelsen og eventuelt Ankestyrelsen, hvis din sag når så langt. Fuldmagten giver forbundet mulighed for at få overblik over arbejdsskadesagen med respekt for, at du er hovedperson i din egen sag.

Har du brug for hjælp?

Vil du have forbundets hjælp til din arbejdsskadesag, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon.
Du kan træffe en jurist eller sekretær mandag-tirsdag kl. 10-14, onsdag lukket, torsdag kl. 10-17 og fredag kl. 10-14 på telefon: 72 48 60 40.
Endelig kan du kontakte os pr. brev stilet til:
Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam, Brolæggerstræde 9, 1211 København K eller på mail arbejdsskade@sl.dk.

Andre former for erstatning
Udover hjælp til din arbejdsskadesag i forhold til Arbejdsskadestyrelsen/Ankestyrelsen, kan vi i forbundets Arbejdsskadeteam vurdere, om der er andre former for erstatning i din sag. Din arbejdsgiver eller andre kan eventuelt have et ansvar for, at du har fået en arbejdsskade. Er det tilfældet, kan du have ret til erstatning fra din arbejdsgiver eller anden skadevolder efter Erstatningsansvarsloven. Skyldes din arbejdsskade, at du har været udsat for vold på arbejdet, kan du have ret til erstatning efter Offererstatningsloven.

Vi anbefaler, at en arbejdsulykke anmeldes til dit forsikringsselskab, hvis du har en heltidsulykkesforsikring.

Mere om arbejdsskade og erstatning
Hvis du vil vide mere om arbejdsskadebegreberne og mulighederne for erstatning, kan du endvidere læse mere på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside www.ask.dk. Her kan du læse, hvordan en arbejdsskadesag forløber, når Arbejdsskadestyrelsen modtager en anmeldelse.