www.sl.dk benytter cookies. Hvis du fortsætter dit besøg på www.sl.dk, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.x
Nordjylland
Socialpædagogerne Nordjylland

Internationalt arbejde i Kreds Nordjylland

Som socialpædagoger erkender vi nødvendigheden af at være engageret internationalt, så fagligheden kan udveksles på tværs af landegrænserne. Det gør vi gennem engagement i forbundets medlemskaber af internationale organisationer, samt ved at støtte op om specifikke projekter i udlandet, hvor nordjyske socialpædagoger er aktive.

Grundlag for det internationale arbejde
Socialpædagogernes Landsforbund er medlem af AIEJI, som er verdensorganisationen for socialpædagoger, samt NFFS, som er Nordisk Forum For Socialpædagoger.Globus

I såvel AIEJI som NFFS, arbejdes der med at konkretisere essensen af det socialpædagogiske arbejde, samt med at beskrive den socialpædagogiske faglighed. Dette materiale vil Socialpædagogerne Nordjylland have fokus på i takt med det udarbejdes, med henblik på at vurdere hvordan det kan anvendes lokalt.

Som en del af AIEJI’s plan, vil der også blive oprettet en side, hvor socialpædagoger kan komme i kontakt med hinanden for at udveksle viden og erfaringer. Et andet aspekt af denne side, kan være at der sker udveksling af medarbejdere på tværs af landegrænserne. Hvis der i denne forbindelse opstår behov for hjælp til kontakt, kan kreds Nordjylland yde denne støtte, men ikke som aktive eller ansvarlige for det videre forløb.

Som en del af det internationale arbejde, ønsker kreds Nordjylland at have kontakt med medlemmer som i en eller anden udstrækning, er engageret internationalt. Kredsen vil derfor arbejde på at have en liste over aktive medlemmer, samt afholde fælles møde med disse.

Via denne dialog, kan der opstå nye ideer til hvordan kreds Nordjyllands internationale profil bør være.

Kreds Nordjylland vil arbejde på at formidle viden og erfaring fra konkrete projekter til medlemmerne, via de informationskanaler kredsen er i besiddelse af.

Økonomi til internationalt arbejde
Der er i 2011 afsat en økonomisk ramme på kr. 75.000, som kan anvendes til at støtte op om konkrete projekter/aktiviteter hvor kreds Nordjylland er direkte involveret. Da det er til konkrete aktiviteter, kan udmøntning af midler herfra alene ske efter behandling i Politisk Ledelse, med efterfølgende rapportering til kredsbestyrelsen.

Kredsens ansvarlige for det internationale område

Kredsformand; Peter H S Kristensen
Bestyrelsesmedlemmer; Rene Zimmer, Inge Velling, Heine  Andersen, Susanne Aabenhus

 

    
Kontakt
Peter H. S. Kristensen
Peter H. S. Kristensen
Kredsformand,
Kreds Nordjylland
Tlf. 7248 6100