www.sl.dk benytter cookies. Hvis du fortsætter dit besøg på www.sl.dk, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.x
Nordjylland
Socialpædagogerne Nordjylland

Om kredsen

Socialpædagogerne Nordjylland er en politisk organisation med egen A-kasse

Socialpædagogerne´s medlemmer
I Socialpædagogerne Nordjylland er der ca. 4.950 medlemmer med meget forskellig uddannelsesbaggrund. Socialpædagogerne organiserer:

  • uddannede pædagoger
  • håndværksfaglært personale
  • ikke pædagogisk uddannede
  • enkeltpersoner, der har fået dispensation fra uddannelseskravene.

Arbejdsområde
Arbejdsområdet er meget bredt orienteret, men de største arbejdsfelter er utilpassede børn og unge, børn/unge og voksne med funktionsnedsættelser, sindslidende, samt familier med behov for særlig støtte. Det er kun enkelte af arbejdsområderne, men vores medlemmer arbejder inden for en række andre områder, hvor der er behov for ansatte, der kan arbejde ud fra en helhed om brugernes hverdagsliv.

Geografisk område
Socialpædagogerne Nordjylland dækker et geografisk område svarende til Nordjyllands region og har medlemmer, der arbejder hos region Nordjylland, i de 11 kommuner, i privat/fondsejede opholdssteder, samt som familieplejere.

Kontoret
Til at varetage medlemmernes interesser som fagforening, er vi 12 personer på kredskontoret. Fire som er politisk valgt på generalforsamlingen, og otte ansatte. Udover det faglige område har vi også egen a-kasse, hvor der er ansat fem personer til at servicere ledige medlemmer.

Øverste myndighed
Øverste myndighed for Socialpædagogerne Nordjylland er generalforsamlingen, som afholdes hvert år. På Generalforsamlingen vælges bestyrelsen som er på 15 personer. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Socialpædagogerne Nordjyllands daglige drift og virke. De fire politisk valgte har det daglige ansvar i Socialpædagogerne Nordjylland.

Værdigrundlag
Værdigrundlaget indeholder værdier og mål for Socialpædagogerne Nordjylland. Det danner det idemæssige grundlag for kredsens virke, i det daglige arbejde såvel som i udviklingen af organisationen. 
Værdigrundlaget er også et holdningsgrundlag, som alle der arbejder fagpolitisk i Socialpædagogerne Nordjylland bør anvende som forudsætninger for deres virke.