www.sl.dk benytter cookies. Hvis du fortsætter dit besøg på www.sl.dk, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.x
Storstrøm

Informationer til arbejdsmiljørepræsentant i kreds Storstrøm

Oversigter og indgåede aftaler for arbejdsmiljørepræsentanter (AMR)

Her kan du se, hvem der er arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads og hvilke aftaler, der er indgået mellem SL og kommuner og region: 

 


 

Er du blevet valgt til arbejdsmiljørepræsentant (AMR), så udskriv skema til valg af tillidshverv her (pdf)

Her kan du som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant læse mere om dine rettigheder, muligheder og opgaver som AMR. Du kan også finde nyttige links, som du kan bruge i dit AMR arbejde.

 

 

 

 

 

 

 

 


Kredskontoret afholder introsamtaler for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter. Læs mere under Info til nye AMR´ere 

 

 

 

 

 

 

AT - vejledning om vold og trusler

AT - vejledningen handler om den fysiske og psykiske vold, som klienter eller kunder udøver mod medarbejdere, men ikke om den vold, der udøves indbyrdes mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og deres ledere.
Denne vejledning oplyser om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne omkring arbejdsrelateret vold, herunder:

• Hvad arbejdsrelateret vold er.
• I hvilke typer job der kan være risiko for vold.
• Hvilke helbredsmæssige reaktioner der kan være på vold.
• Hvordan virksomheder kan forebygge og følge op på episoder med vold

Virksomheden kan bruge denne vejledning i sit arbejde med at reducere forekomsten og alvorligheden af voldsepisoder. Vejledningen kan også bruges i virksomhedens arbejde med at forebygge varige fysiske og psykiske reaktioner, hvis nogen i virksomheden udsættes for voldsepisoder i arbejdet. Virksomheden kan fx bruge At-vejledningen, når den gennemfører sin arbejdspladsvurdering, eller når den evaluerer sit arbejde med at reducere, håndtere og følge op på voldsepisoder.

At-vejledningen er især til arbejdsgivere, medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheden.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

 


 

Der er flere muligheder for at søge forskellige fondelæs her om de alternative muligheder


Hotline mod mobning
Arbejdstilsynet har oprettet en hotline til hjælp til personer og virksomheder, der ønsker råd og vejledning om mobning.
Læs her hvad denne hotline kan hjælpe med    

 


 

Gratis temamøder om stress, trivsel eller mobning på din arbejdsplads.

Videncenter for Arbejdsmiljø har et rejsehold, som uden betaling kommer rundt til offentlige arbejdspladser og formidler viden om stress og trivsel. Har du lyst til at få besøg på din arbejdsplads?  
Mød rejseholdet i denne lille præsentationsfilm http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/Om-videncentret/Produkter-og-ydelser/Rejsehold, hvor du også kan læse mere om de enkelte emner og hvordan du bestiller et temamøde.   
Kontakt
Sonja Sørensen
Sonja Sørensen
Faglig konsulent
Socialpædagogerne Storstrøm
Tlf. 7248 6500